DMCA

Politik om Digital Millennium Copyright Act

Velkommen til Thermalmobile-printers.com (‘Webstedet’). Vi respekterer andres immaterielle rettigheder, ligesom vi forventer, at andre respekterer vores rettigheder. I henhold til Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, USA's kode, § 512 (c), kan en copyright-ejer eller deres agent sende en meddelelse om fjernelse til os via vores DMCA-agent, der er anført nedenfor. Som internetudbyder er vi berettiget til at kræve immunitet mod de nævnte overtrædelseskrav i henhold til DMCA's ‘sikre havn’ -bestemmelser. For at indsende et krav om overtrædelse af god tro til os, skal du sende en meddelelse til os, der indeholder følgende oplysninger:

Meddelelse om overtrædelse – krav

1. En fysisk eller elektronisk signatur fra copyright-ejeren (eller en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren);
2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket;
3. Identifikation af det krænkende materiale, der skal fjernes, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteyderen mulighed for at lokalisere materialet. [Send venligst URL'en på den pågældende side for at hjælpe os med at identificere det påståede krænkende arbejde];
4. Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at kontakte den klagende part, herunder dit navn, fysiske adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og faxnummer;
5. En erklæring om, at den klagende part har en god tro på, at brugen af materialet er uautoriseret af copyright-agenten; og
6. En erklæring om, at oplysningerne i underretningen er nøjagtige og under straf for skade, at den klagende part er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren.

Afsnit 17 USC §512 (f) giver sanktioner for civil skade, herunder omkostninger og advokatgebyrer, mod enhver person, der bevidst og væsentligt fejlagtigt repræsenterer visse oplysninger i en anmeldelse af overtrædelse i henhold til 17 USC §512 (c) (3).

Send alle meddelelser om fjernelse via vores kontaktside. Send med e-mail for hurtig opmærksomhed.

Bemærk, at vi kan dele identiteten og oplysningerne i ethvert krav om krænkelse af ophavsret, som vi modtager med den påståede krænker. Når du fremsætter et krav, forstår du at acceptere og acceptere, at din identitet og krav kan meddeles den påståede krænker.

Kontrolmeddelelse – Gendannelse af materiale

Hvis du har modtaget en meddelelse om fjernelse af materiale på grund af et krav om krænkelse af ophavsret, kan du give os en modvarsel i et forsøg på at få det pågældende materiale gendannet til webstedet. Denne meddelelse skal gives skriftligt til vores DMCA Agent og skal indeholde i det væsentlige følgende elementer i henhold til 17 USC § 512 (g) (3):

1. Din fysiske eller elektroniske signatur.
2. En beskrivelse af det materiale, der er taget ned, og det originale sted for materialet, før det blev taget ned.
3. En erklæring under straf for perjury om, at du har en god tro på, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af fejl eller forkert identifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres.
4. Dit navn, adresse og telefonnummer og en erklæring om, at du samtykker til den føderale distrikts domstols jurisdiktion for det retlige distrikt, hvor adressen er placeret (eller hvis du er uden for De Forenede Stater, at du accepterer at jurisdiktion i ethvert retligt distrikt, hvor tjenesteudbyderen kan findes), og at du accepterer service af processen fra den person eller virksomhed, der leverede den originale anmeldelse om overtrædelse.
5. Send din modmelding via vores kontaktside. E-mail anbefales stærkt.

Gentag overtrædelsespolitik

Vi tager overtrædelse af ophavsret meget alvorligt. I henhold til de gentagne krænkelsespolitiske krav i Digital Millennium Copyright Act opretholder vi en liste over DMCA-meddelelser fra indehavere af ophavsret og gør en god tro indsats for at identificere gentagne krænkere. Dem, der overtræder vores interne gentagne overtrædelsespolitik, får deres konti afsluttet.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på denne side og dets politik til håndtering af DMCA-krav til enhver tid af enhver grund. Du opfordres til at tjekke tilbage for at gennemgå denne politik ofte for eventuelle ændringer.